Dit is een van de conclusies van het onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht ANBO, de belangenorganisatie voor senioren. Vooral in de kleinere gemeenten zal het tekort sterk toenemen. Als we naar de toekomst kijken verwacht de helft van alle gemeenten in Nederland dat er een tekort aan seniorenwoningen zal zijn in 2020.

Het is essentieel voor het woningbeleid op lokaal niveau dat ouderen geschikte woonruimte kunnen vinden, vooral voor de doorstroming op de woningmarkt. De meeste gemeenten hebben om deze reden een beleidsplan opgesteld om te zorgen dat het aantal woningen voor ouderen voldoende is, maar toch zijn er een aantal knel- en verbeterpunten. De gemeenten zelf geven ook de doorstroming op de woningmarkt aan als verbeterpunt. Zij zien vooral problemen bij het vinden van betaalbare woonruimte voor ouderen en de beschikbaarheid van geschikte huurwoningen. Een ander punt wat verbeterd kan worden volgens de gemeenten is de ontwikkeling van levensloopgeschikte woningen. 

Er zal nu actie ondernomen moeten worden om te zorgen dat dit tekort niet verder op loopt en er zeker van te zijn dat onze ouderen ook in de toekomst passende woonruimte zullen hebben. We moeten zorgen dat geld en capaciteit vrijgemaakt worden om de senioren de woonruimte te bieden die ze graag willen. FORM Capital ziet deze noodzaak en zet zich hiervoor in, daarom zijn we in gesprek met allerlei (markt)partijen om dit proces in te zetten op een verantwoorde en duurzame manier.

We willen u heel graag op de hoogte houden van alle inspanningen die FORM levert om onder andere dit probleem op te lossen, en wat u hier aan kunt bijdragen. Interessant? Ga naar het contactformulier, vul het contactformulier in en vink de box ‘Houd mij op de hoogte!’ aan, dan zorgen wij dat u onze nieuwsbrief krijgt.