Toenemende vraag

De zorgvraag gaat de komende 10 jaar verdubbelen. Behalve kwantitatief zal er ook kwalitatief een toenemende vraag aan zorg zijn. Samen met de concurrentieslag die zich op dit moment ontwikkelt tussen zorgpartijen vraagt dit om een kritische blik naar uw huidige zorgvastgoed.

Er worden steeds meer eisen gesteld aan zorgvastgoed. Behalve de uitstraling en bereikbaarheid van het gebouw stellen cliënten ook meer eisen aan de zorg. Het imago is veranderd door een verouderende en meer welvarende generatie. Er komen steeds meer individuele wensen waarbij men bereid is een extra persoonlijke bijdrage te leveren voor een hogere standaard. We staan aan de vooravond van een substantiële veranderende groei en vraag in de zorg. Investeren is noodzakelijk.

Een nieuwe manier van financieren

Door recente ontwikkelingen is het steeds moeilijker om het benodigde kapitaal voor de noodzakelijke investeringen te realiseren. De grondslagen voor de waardering van onroerende zaken zijn gewijzigd en worden hierdoor lager gewaardeerd. Commerciële banken zijn door hun gewijzigd beleid minder snel bereid een volledige hypotheek te verstrekken en het risicoprofiel voor het Waarborgfonds neemt toe en zal niet altijd 100% garant willen staan waardoor ook de niet-commerciële banken voorzichtig zijn om maximale financiering verstrekken. Tot slot is ook het alternatief om via een woningcorporatie te huren verminderd.

Dit vraagt om een nieuwe manier van financiering. FORM Capital kan u dit bieden. Door privaat kapitaal te werven en in te zetten voor de ontwikkeling van nieuw zorgvastgoed kunnen zorginstellingen op een maatschappelijk verantwoorde wijze gereed maken voor de toekomst.