Ontzorgen met zorgvastgoed

Scheiden van wonen en zorg, vergrijzing en langer thuis wonen door ouderen. Zo maar wat ontwikkelingen in Nederland op het gebied van het zorgvastgoed. Het zijn de belangrijkste ontwikkelingen in zowel de zorg als in het beleggingslandschap waarin we ons begeven. Het is een complex onderwerp, maar in een serie artikelen proberen we u uit te leggen waar de kansen in de markt liggen.

 

Scheiden wonen en zorg

Ouderen blijven langer thuis wonen. Enerzijds omdat we allemaal ouder worden en anderzijds omdat de overheid wonen en zorg heeft gescheiden. Deze scheiding betekent dat mensen met een lichte zorgvraag niet langer in aanmerking komen voor een verblijf in de zorginstelling. Dit stimuleert de vraag naar zorgwoningen. Dit komt bovenop een tekort van 149.000 eenheden (2012). Elk jaar komen er gemiddeld 12.000 woningzoekende bejaarden bij, aldus het FD.

Dat wordt zorgwoningen ontwikkelen en realiseren. Simpel. Echter, dit is niet het complete verhaal. In het verleden werden de zorggebouwen gefinancierd met geld van de bank, maar door het in elkaar zakken van de vastgoedmarkt hebben de banken flink moeten afwaarderen op het vastgoed. Huurders vertrokken uit de door de bank gefinancierde gebouwen, dit zorgde er onder meer voor dat het vastgoed minder waard is geworden. Het gevolg is dat de banken grote klappen hebben moeten opvangen en anno 2015 amper nog investeren in vastgoed.

 

Investeren in een stabiele groeimarkt

Probleem. Wie is er bereid de zorgeenheden te financieren? Blijkbaar is de markt voor zorgvastgoed een groeimarkt, dus er moet toch een manier zijn om de zorgeenheden op een duurzame manier te realiseren. De manier die de vastgoedsector gevonden heeft is financiering via beleggingen. Niet alleen institutionele beleggers, maar ook private partijen profiteren van de groeimarkt waarin lange huurcontracten de beleggers stabiliteit verschaffen.  DTZ Zadelhoff verwacht in 2017 een belegd vermogen van €825 mln in zorgvastgoed. Vergeleken met de €120 mln in 2013 is dit natuurlijk een enorme groei (FD, 2015).

 

Maatschappelijk verantwoord investeren

FORM Capital speelt in op de maatschappelijke behoefte om zorgvastgoed te financieren en te realiseren. We lossen het vastgoedprobleem van de zorgaanbieder op en door de lange huurcontracten, door 100% eigendom van het vastgoed en dus geen vreemd vermogen in te zetten kunnen we de belegger een stabiel rendement bieden voor zijn of haar vastgoedbelegging. Als u zich ook betrokken voelt bij onderwerpen als de zorg en vastgoed, en u bent op zoek naar manieren om te beleggen, zonder dat u daar grote risico’s voor loopt, neemt u dan eens contact met ons op. Wij vertellen u uitgebreid wat wij doen en hoe we u kunnen helpen maatschappelijk verantwoord te beleggen.

 

Luuk

Luuk Duurkens – Algemeen directeur FORM Capital