Ons Team

Luuk Duurkens

Algemeen Directeur


Binnen het vastgoed ben je de schakel tussen allerlei stakeholders, met ieder hun eigen doelstellingen. Luuk heeft op directie-niveau en als zelfstandig ondernemer geleerd deze belangen te signaleren en hieraan te voldoen.

 

 

“Door inzet privaat vermogen koppelt FORM de vraag naar sociale zorghuisvesting aan een fatsoenlijk en stabiel rendement met een laag eindwaarde risico.”

Niek Broeijer

Niek Broeijer

Financieel Directeur


Niek heeft nationale- en internationale ervaring met het arrangeren van financieringen, het structureren van beleggingsfondsen, fiscale optimalisatie en wettelijk toezicht op vastgoedfondsen. Als financieel directeur is hij verantwoordelijk voor de structuur van FORM.

 

“Als belegger zijn geprognosticeerde rendementen erg belangrijk. Echter, voor FORM is het nog belangrijker om de zekerheid te maximaliseren zodat deze rendementen ook daadwerkelijk worden behaald.”