Zonne-energie leverancier enie.nl en beleggingsinstelling FORM Capital sluiten een exclusieve samenwerking met als doel de exploitatie en financiering van diverse zonneparken in Nederland. Met de start van een eigen zonne-energie beleggingsfonds willen partijen de voordelen van zonne-energie voor iedereen toegankelijk maken én de energietransitie verder vormgeven.

De overheid heeft bepaald dat Nederland in 2050 klimaatneutraal zal moeten zijn. Om dit te bewerkstelligen ontstaan momenteel vele initiatieven, veelal vanuit lokale overheden en energie coöperaties, om zonneparken te bouwen. Helaas stranden veel van deze initiatieven wegens een gebrek aan financiële middelen. Met dit fonds willen beide partijen een oplossing bieden om deze zonneparken te exploiteren en te financieren.

Met het beleggingsfonds willen partijen het voor iedereen, met een grote of kleinere portemonnee, mogelijk maken om mee te profiteren van de vele voordelen van zonne-energie. ‘Zonne-energie heeft enorm veel voordelen én is inmiddels al goedkoper dan grijze stroom. Echter in Nederland heeft niet iedereen de mogelijkheid om gebruik te maken van de voordelen van zonnepanelen. Soms omdat de initiële investering te hoog is en in sommige gevallen omdat mensen gewoon geen ruimte op het dak hebben. Met dit fonds geven we als enie.nl invulling aan onze ambitie om zonne-energie voor iedereen toegankelijk te maken’, aldus Patrick van der Meulen en oprichter van enie.nl.

Luuk Duurkens, directeur van FORM Capital, over de samenwerking: ‘We geloven in de transitie naar een duurzame energievoorziening en realiseren ons dat hiervoor financiële middelen nodig zijn. Het mooie is dat we middels dit fonds duurzaamheid bereikbaar maken voor alle sociaaleconomische klassen in Nederland.’ Het aantrekken van nieuwe investeerders wordt verzorgd door FORM Capital. De directie van de beleggingsonderneming heeft een jarenlange ervaring met het opzetten van diverse beleggingsfondsen en werkt tevens onder een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten.

Er zijn inmiddels diverse gesprekken gevoerd met energie coöperaties en lokale overheden die tot nu toe positief reageren op de mogelijkheid dat de leden en inwoners mee kunnen participeren in het zonnepark.